logo
Logga inFavoriter
Antonio Axu

Root Lift Spray

3.8 av 5
Storlek: 200 ML
Online
I lager

Mineral

En superlätt spray som lyfter från rötterna för maximal volym och flexibel kontroll som räcker länge.

En superlätt spray som lyfter från rötterna för maximal volym och flexibel kontroll som räcker länge.

Använd

Spray direkt på rötterna på torrt eller fuktigt hår. Massera in ordentligt med fingertopparna. Skölj inte ur. Hårtyp: Alla hårtyper. Säker för färgat och keratinbehandlat hår.

Säkerhet

SV FARA! Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C. Förvara oåtkomlig för barn.

SKU: 89745546