logo
Logga inFavoriter

Hållbarhet

Åhléns fokuserar på hållbarhet genom att vara ansvarsfulla och lönsamma samtidigt. Genom att integrera miljö, socialt och ekonomi i affärsstrategin skapas långsiktigt värde.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete är uppdelat i tre huvudområden där möjligheter och risker för hela kedjan hanteras. Fokusområdena; Mångfald & Inkludering, Klimatförändringar & Påverkan och Samarbete & Innovation - är grunden för oss på Åhléns att skapa mål och åtaganden för långsiktig hållbarhet, med samarbete som en central del både internt och externt.

Produktkvalitet och säkerhet

Produktkvalitet, säkerhet och funktionalitet har en stor betydelse för oss, då vi som bolag har ett ansvar för de produkter vi tillsätter på marknaden och för våra kunders säkerhet och nöjdhet. Alla Åhléns produkter måste uppfylla våra kvalitets-, kemikalie- och säkerhetsföreskrifter. Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att hela tiden utvecklas. Åhléns kunder skall känna sig trygga i att vårt sortiment lever upp till högt ställda krav på kvalitet och säkerhet. Genom medlemskap i olika branschorganisationer och nätverk samt samverkan med olika tillsynsmyndigheter vill Åhléns bidra till utveckling av positiva förändringar i branschen, samt få stöd i frågor rörande produkter och dess innehåll. Vi bevakar kommande lagstiftningar och rekommendationer för att hålla oss uppdaterade och arbetar proaktivt i vårt produktsäkerhetsarbete.

Material

Vårt övergripande långsiktiga mål är att 100% av Åhléns egna varumärken ska bestå av återvunna eller mer hållbart framtagna material till år 2030. Omställningen inom textil- och modebranschen gällande krav på miljövänliga material och hållbara leveranskedjor har för oss inneburit att ytterligare hänsyn tagits till fler aspekter i produktutvecklingen, som val av material, detaljer och förpackningar.

Djurens välmående och rättigheter är grundläggande krav som vi på Åhléns arbetar för att säkerställa. Vi ställer krav på alla våra leverantörer som tillhandahåller animaliska fibrer att följa Åhléns djurskyddspolicy där vårt mål att förbättra djurhållningen genom hela värdekedjan. Vår ambition och strävan är att arbeta för att uppnå full spårbarhet från uppfödare till slutprodukt. För oss är det viktigt med samarbete och nära dialoger med våra leverantörer, företag och organisationer för att tillsammans bidra till bättre djurhållning i vår bransch.

Åhlens hållbarhetsarbete

Åhléns hållbarhetsrapport 2022

Läs mer om Åhléns hållbarhetsarbete

Hållbarbetsrapport 2022
Leverantörslista 2022

Leverantörslista 2022

Åhléns kräver att leverantörer följer arbetsvillkor och inspekterar fabrikerna regelbundet, både internt och oberoende.

Leverantörslista (uppdaterad okt 2022)