logo
Logga inFavoriter

Samarbete & innovation

För att driva hållbara initiativ behövs samarbete med nyckelpersoner. Åhléns strävar efter att förena affärsutveckling med hållbarhet för att främja hållbar konsumtion och fortsätta vara relevanta för sina kunder.

Samarbete och innovation är viktiga områden för hållbar utveckling. Åhléns ambition är att identifiera projekt och initiativ som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Åhlens är medlemmar i, stödjer eller samarbetar med en rad olika organisationer och initiativ:

Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI)  

Genom vårt medlemskap får vi tillgång till en uppförandekod (amfori BSCI Code of Conduct) som baseras på internationella konventioner och deklarationer gällande mänskliga rättigheter, arbetssätt, miljö och antikorruption som; UN Global Compact, UN Guiding Principles for Business and Human Rights och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Genom amfori BSCI får vi även tillgång till en plattform med revisionsresultat för leverantörer och fabriker. Då vi har samma leverantörer och fabriker som en del andra aktörer i vår bransch, kan vi med amfori BSCI fördela resurser och följa upp och stötta fabriker med mindre bra resultat.

Läs mer om amfori BSCI

International Accord on Fire and Building Safety

Avtalet är en överenskommelse mellan köpande företag och fackförbund att arbeta tillsammans för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön i fabrikerna.

Läs mer om Accord

Kosmetik- och hygienföretagen KoHF  

En branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemisk-tekniska konsumentprodukter. Medlemskapet främjar kunskap om kommande lagkrav, riktlinjer och branschrekommendationer samt visar engagemang och vilja att ta ansvar för produktsäkerhet och miljöfrågor.  

Läs mer om KoHF

Kemikaliegruppen (RISE)

Rise är ett nätverk för textil- och elektronikföretag som sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor och utbildar medlemsföretag för att tillsammans förebygga förekomster av oönskade kemikalier i varor som textil, skor och elektronik.

Svensk Handel

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom detaljhandeln vars främsta uppgift är att stärka handeln genom påverkansdialog med politiker, myndigheter och massmedia kring handelns utmaningar och förutsättningar. Åhléns deltar regelbundet i forum och diskussioner tillsammans med branschkollegor kring viktiga frågor, utmaningar och möjligheter inom vår bransch.

Läs mer om Svensk Handel

Textile & Fashion 2030 

Sedan 2020 är Åhléns är ansluten till Textile & Fashion 2030 som är den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier som leds av Högskolan i Borås och drivs av Smart Textiles i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, RISE, TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag, Peak Innovation samt Svensk Handel. 

Läs mer om Textil & Fashion

LWG, Leather Working Group

Genom medlemskap bidrar Åhléns till att förbättra villkoren i läderindustrin. LWG är en organisation för lädertillverkare och andra intressenter, där målet är att förbättra lädertillverkningsbranschen, genom att optimera processerna för milö- och kemikaliehantering i produktion samt arbetsförhållanden. Organisationen arbetar också för att förbättra spårbarheten av hudar och läder. 

Läs mer om LWG

Sveriges Stadsmissioner

Vi stödjer Sveriges Stadsmissioner genom att skänka varor som inte blir sålda. Under flera år har vi dessutom genomfört kampanjen ”Jämna ut julen” som uppmuntrar kunder att runda upp sitt köp till förmån för Stadsmissionen. Julen 2021 resulterade det i över 1,7 miljoner kronor till Stadsmissionernas verksamhet. 

Läs mer om Sveriges Stadsmissioner

Åhlens hållbarhetsarbete

Åhléns hållbarhetsrapport 2022

Läs mer om Åhléns hållbarhetsarbete

Hållbarbetsrapport 2022
Leverantörslista 2022

Leverantörslista 2022

Åhléns kräver att leverantörer följer arbetsvillkor och inspekterar fabrikerna regelbundet, både internt och oberoende.

Leverantörslista (uppdaterad okt 2022)