logo
Logga inFavoriter

Klimatförändringar

Klimatförändringarna är vår främsta utmaning nu, och Åhléns ser behovet av en omställning i hela affärsmodellen för att minska utsläpp och bromsa uppvärmningen.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och Åhléns inser att den traditionella affären måste ställas om för att minska utsläppen och bromsa den globala uppvärmningen. Det kräver att vi arbetar proaktivt igenom hela värdekedjan för att åstadkomma förändring och bli mer cirkulära. 
 
För vår egna verksamheten handlar det till stor del om att se till energiförbrukningen i våra varuhus, kontor, distributionscentral och logistik är så klimat- och resurseffektiv som möjligt.

Certifieringar

Åhléns arbetar i största möjliga mån med certifieringar som kan verifiera att produkter är mer hållbart producerade, spårbara och uppfyller högt satta kriterier som tar hänsyn till både sociala och miljömässiga aspekter.

De olika certifieringarna ställer varierande krav beroende på produkt och råvara, men gemensamt är att produkterna granskas utifrån de krav som ställs för att kunna bli certifierade.

Långsiktiga materialmål

Majoriteten av våra mer hållbara material är certifierade och verifierade av tredjepartsstandarder som kan verifiera att material är mer hållbart producerade, spårbara och uppfyller högt satta kriterier som tar hänsyn till både sociala och miljömässiga aspekter. De olika certifieringarna ställer varierande krav beroende på produkt och råvara, men gemensamt är att produkterna granskas utifrån de krav som ställs för att kunna bli certifierade. Läs mer om vilka certifieringar vi arbetar med nedan.

För att en produkt ska kunna uppfylla Åhléns kriterier för ett mer hållbart materialval måste minst 50% av produktens materialkomposition bestå av återvunna eller mer hållbart framtagna material i enighet med Åhléns godkända tredjepartsstandarder. Vi ser ständigt över nya certifieringar för att öka utbudet av innovativa och mer hållbara material.

*De material som Åhléns klassar som ”mer hållbart framtagna material” är de som är producerade på ett mer etiskt eller ansvarfullt sätt och är certifierade och verifierade av tredjepartsstandarder.

Återvunna material

Genom att använda återvunna material förbrukas inte nya råvaror och det går åt en mindre mängd vatten, energi och kemikalier vid tillverkning.

RCS, Recycled Content Standard

Certifieringen sätter krav för certifieringsorgan att säkerställa återvunnet material och spårbarhet.

GRS, Global Recycled Standard

Utöver kraven som ställs i RCS så finns det även krav sociala och miljömässiga aspekter under tillverkningen samt striktare krav på kemikalieinnehåll.

Econyl ®

Econyl är en fiber gjord av företaget Aquafil. Det är en regenatfiber som är gjord av återvunnen nylon, från textilavfall och insamlade gamla fiskenät. Fibern används framförallt i badkläder.

Ekologiskt

Att råvaror och material är ekologiska betyder att de odlas utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer (GMO). Åhléns godkänner produkter och material som är ekologiskt certifierade av etablerade organisationer som säkerställer spårbarhet och innehåll.

För textilier:

För kosmetiska produkter och livsmedel:

GOTS, Global Organic Textile Standard

GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv har tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar stegen: odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. GOTS har två klassificeringar:

  • Klass 1: Produkten måste bestå av minst 95% certifierad ekologisk fiber för att GOTS-loggan ska få användas. Övriga 5% får vara konventionella bomulls- och syntetfiber.

  • Klass 2: En produkt med 70–95% certifierad ekologisk fiber får använda en annan variant av GOTS-loggan där det ekologiska innehållet måste anges i %.

OCS, Organic Content Standard

OCS är en textil märkning för ekologiskt material. Standarden säkerställer ekologiskt innehåll och mängden ekologiskt material i slutprodukten och spårbarheten genom hela produktionskedjan. Till skillnad från GOTS, ställer OCS inga krav gällande kemikalierestriktioner, sociala aspekter eller miljömässiga aspekter under tillverkning (energi- och vattenförbrukning) utan endast att en vara består av ekologiskt odlad fiber. OCS har två klassificeringar:

  • Klass 1: OCS 100 garanterar 100% ekologiskt material.

  • Klass 2: OCS Blended garanterar minimum 5–95% ekologiskt material.

KRAV

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, som visar att en vara är ekologiskt producerad och att bekämpningsmedel och konstgödsel inte har använts. KRAV har dessutom extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Kriterier är att andelen KRAV-certifierade ingredienser i produkten måste vara minst 95 % av vikten. 

EcoCert

Ecocert är en av världens största certifieringsorgan och certifierar kosmetik. Kriterier för naturlig kosmetik är att 50 % naturliga ingredienser varav 5 % måste vara ekologiska. Kriterier för naturlig, ekologisk kosmetik är 95 % naturliga ingredienser, varav 10 % måste vara ekologiska. Tillsatt vatten räknas som en naturlig ingrediens. 

The Soil Association

The Soil Association har olika standarder för exempelvis hudvård, örtmedicin, lantbruk, textiler m.m. och certifierar idag ca 80 % av alla ekologiska produkter i Storbritannien. Kriterier för ekologiskt är minst 95% ekologiska ingredienser. Kriterier för att märkas som “Made with organic ingredients” kräver minst 70% ekologiska ingredienser. Procentsatserna inkluderar inte vatten. 

USDA, Organic, United States Department of Agriculture

USDA drivs av amerikanska jordbruksverket och certifierar ekologiska livsmedel och kosmetik. USDA har tre klassificeringar: 

  • Klass 1: 100 % ekologiska ingredienser

  • Klass 2: 95 % ekologiska ingredienser, de sista 5 % måste komma från listan över tillåtna ingredienser.

  • Klass 3: 70 % ekologiska ingredienser, övriga 30 % måste komma från listan över tillåtna ingredienser. Vatten och saltlösning exkluderas. 

Cosmebio 

Cosmebio är en fransk certifiering för kosmetik. Denna certifiering är bara tillgänglig för franska tillverkare som i sin tur certifieras av EcoCert. Kriterier för “Cosmetique Eco” är 95 % naturliga ingredienser, 5 % ekologiska ingredienser och för “Cosmetique Bio” 90 % naturliga ingredienser, 10 % ekologiska ingredienser. 

NASAA, National Association for Sustainable Agriculture

NASAA är en australiensisk certifiering som till början enbart certifierade livsmedel, men numera även kosmetik. Kriterier för NASAA Organic är 95 % naturliga ingredienser och för “Made with organic ingredients” är 70 % ekologiska ingredienser. 

BDIH, Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen

BDIH är en tysk organisation som certifierar naturkosmetik. BDIH följer specifika riktlinjer som bland annat berör djuromsorg, ingredienser, förbud av syntetiska färger, silikoner och parfymer, produktion och socialt ansvar. 

NATRUE

Organisationen grundades av några av de ledande naturkosmetikföretagen i Europa, som Dr. Hauschka och Weleda. Organisationen skapades för att förse konsumenter med en enhetlig certifiering för naturkosmetik.  

Kriterier: 
Naturkosmetik: Produkterna måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser. Övriga 10 % är s.k. naturidentiska substanser alternativt naturliga ingredienser som bearbetats. Inget rent syntetiskt innehåll godkänns. 
Naturkosmetik med ekologiska ingredienser: Uppfyller alla grundkriterier och allt som gäller för naturkosmetik. Minst 70 % av de naturliga ämnena måste komma från ekologiska odlingar eller certifierade vildsamlingar. 
Ekologisk naturkosmetik: Uppfyller alla grundkriterier och allt som nivåerna ovan kräver. Här krävs att minst 95 % av de naturliga ämnena ska komma från ekologiska odlingar eller certifierade vildsamlingar. 

ABG, Austria Bio Garantie

ABG inspekterar och certifierar ekologiska produkter (mat och kosmetik) genom hela leverantörskedjan. Det är den ledande ekologiska certifieringen i Österrike. Tillverkningsprocesserna ska vara hållbara och miljövänliga och djurtester är förbjudet både gällande ingredienser och färdiga produkter. Kriterier är att 100 % av ingredienserna ska finnas med på ABG’s lista över tillåtna ingredienser. Minst 95 % av de botaniska ingredienserna ska komma från certifierad ekologisk odling. 

Organic Food Chain

Organic Food Chain är en australiensisk certifieringsorganisation som arbetar med att upprätthålla Australiens nationella ekologiska standard samt andra internationella ekologiska certifieringsstandarder. Organic Food Chain är certiferad av EU Organic Farming, EUs standard för ekologisk odling. 

Miljömärkningar

Miljömärkta varor tar hänsyn till natur och miljö genom hela dess livscykel, från råvara till avfall. Nedan kan du läsa mer om etablerade miljömärkningar som Åhléns godkänner: 

Övriga mer hållbart framtagna material:

Better Cotton Initiative (BCI)

Åhléns är sedan 2013 medlemmar i Better Cotton Initiative, en global organisation som verkar för en mer hållbar bomullsodling genom att jobba efter principer som minska användningen av vatten, kemikalier och bekämpningsmedel. Tillsammans hjälper vi jordbrukare att odla bomull på ett sätt som minskar påverkan på den lokala miljön och samtidigt förbättrar odlarnas levnadsstandard. 

Better Cotton är inte fysiskt spårbart till slutprodukt. Det innebär att bomullen inte hålls åtskild från odling till fabrik, som vid ekologisk bomull, istället ingår det i ett massbalanssystem som bidrar till en hållbarare bomullsodling och en snabbare global uppskalning av mer hållbar bomull. Läs mer om Bomull   

TENCEL™ Lyocell

Lyocell, även känt under varumärket Tencel™ Lyocell, tillverkas av cellulosamassa från snabbväxande träslag som eukalyptus och bok. Tillverkningen av Tencel™ är mindre skadlig för miljön då produktionen sker i ett slutet system som gör att det går åt mindre vatten och kemikalier samt att råmaterialet kommer från ansvarsfullt odlad skog certifierad enligt FSC. 

LENZING™ ECOVERO™ 

I Åhléns sortiment finns konventionell viskos men även en mer hållbar variant av viskos som heter LENZING™ ECOVERO™. Fibern tillverkas precis som viskos av trämassa, men från hållbara skogsbruk och genom en sluten, miljöanpassad produktionsprocess. För att tillverka LENZING™ ECOVERO™ krävs certifiering enligt EU Ecolabel, EU:s officiella miljömärkning, vilket säkerställer en så miljövänlig produktion som möjligt med hänsyn till klimat, vatten- och kemikaliehantering. 

TENCEL™ Modal

TENCEL™ Modal är en typ av regenatfiber som oftast är tillverkade av bok- och eukalyptusträd som gör fibrerna helt nedbrytningsbara. Kemikalierna som används vid framställning löper i ett slutet system där de återvinns och återanvänds istället för att släppas ut i naturen. Precis som andra Lenzingfibrer, sker tillverkningen i miljöcertifierade fabriker där råvaran kommer från ansvarsfullt skogsbruk certifierat enligt FSC. 

STANDARD 100 by OEKO-TEX ®

Är ett oberoende globalt test- och certifieringssystem för textila produkter i alla produktionsled. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från hälsofarliga ämnen som är reglerade inom EU:s REACH kandidatlista över förbjudna ämnen. Läs mer här 

Fairtade

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft med syfte att skapa förändring och utveckling inom ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier. 

Palmolja

Åhléns är, tillsammans med andra företag i branschen, initiativtagare till Swedish Initiative Sustainable Palm Oil in Cosmetics and Detergents (SISPO). Vi vill påverka hela skönhetsbranschen till att efterfråga hållbart producerad palmolja. I första hand vill vi se en ökad spårbarhet i leverantörsledet, det måste bli tydligare var oljan kommer ifrån och hur den är framtagen. Läs mer om hållbar palmolja på www.rspo.org eller greenpalm.org. 

Åhlens hållbarhetsarbete

Åhléns hållbarhetsrapport 2022

Läs mer om Åhléns hållbarhetsarbete

Hållbarbetsrapport 2022
Leverantörslista 2022

Leverantörslista 2022

Åhléns kräver att leverantörer följer arbetsvillkor och inspekterar fabrikerna regelbundet, både internt och oberoende.

Leverantörslista (uppdaterad okt 2022)