logo
Logga inFavoriter

Hållbarhetsrapport

Här finner du våra hållbarhetsrapporter från 2012 och framåt – en översikt av vår resa mot en mer ansvarsfull framtid.

Åhléns hållbarhetsrapport 2022

Med anledning av den ägarförändring som genomfördes i augusti 2022 och revidering av långsiktig hållbarhetsstrategi, publiceras en något komprimerad version av hållbarhetsrapporten. Innehållet bygger på tidigare definierade fokusområden som speglar intressenternas förväntningar och utvecklingen inom hållbarhetsområdet i samhället i stort.

Läs rapporten som pdf här

Åhléns hållbarhetsrapport 2021 med sikte på klimatneutralitet

2021 fortsatte Åhléns att utveckla hållbarhetsarbetet i linje med företagets långsiktiga strategi och målsättning. Viktiga steg togs för att skapa ett mer hållbart sortiment, stärka cirkulär initiativ och ett flertal samarbeten genomfördes för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Läs rapporten som pdf här

Åhléns hållbarhetsrapport 2020 blickar mot 2030

Under 2020 har nya strategiska fokusområden tagits fram för att nå en långsiktigt hållbar utveckling där samarbete, klimatneutralitet och mer hållbar konsumtion är ledord. Läs mer om hur Åhléns vill vara ett ledande socialt ansvarstagande och inkluderande
bolag samt om den kommande hållbarhetsstrategin som börjat ta form.

Ladda ner rapporten som pdf här

Åhléns hållbarhetsrapport 2019

Åhléns arbetade 2019 med att utveckla hållbarhetsarbetet inom de tidigare satta fokusområdena: hållbar livsstil, hållbar produktion, hållbar drift och hållbart samhälle. Bland annat fördjupades det integrationsstärkande samarbetet med ÖppnaDörren och initiativ genomfördes för att öka transparensen kring produktionen av egna varumärken.

Läs rapporten här
Ladda ner rapporten som pdf här

Åhléns hållbarhetsrapport 2018

Under 2018 fortsatte Åhléns sitt hållbarhetsarbete inom fyra fokusområden: hållbart samhälle, hållbar livsstil, hållbar produktion och hållbar drift. Bland annat så utökades det integrationsstärkande samarbetet med ÖppnaDörren som skapar relationer mellan nya och etablerade svenskar och en helt ny plaststrategi togs fram.

Läs rapporten här
Ladda ner rapporten som pdf här

Åhléns hållbarhetsrapport 2017

Under året har Åhléns arbetat aktivt med sin värdegrund som bygger på mångfald, hållbarhet och alla likas värde. Uppföljningsarbetet i leverantörskedjan har förbättrats, Bra val-försäljningen har ökat stort och varuhusen har sänkt sin elförbrukning med hela 8%. Åhléns har fördjupat samarbetet med ÖppnaDörren och nu får alla anställda på Åhléns ta en timme av sin arbetstid för ett Yrkesdörren-möte.

Läs rapporten här
Ladda ner rapporten som pdf här

Åhléns hållbarhetsrapport halvåret 2017

Under första halvåret har vi fokuserat extra på hållbar produktion och arbetet kring uppföljning av leverantörskontroller där vi redan ser resultat jämfört med helårsrapporten för 2016. Vi tar även ytterligare steg för att utveckla vårt hållbara erbjudande Bra Val genom att välkomna våra varumärken som ni kan läsa mer om i denna halvårsrapport!

Läs rapporten här
Ladda ner rapporten som pdf här

Åhléns hållbarhetsrapport 2016

Under 2016 fortsatte Åhléns att utveckla hållbarhetsarbetet inom alla delar av bolagets hållbarhetsstrategi - som innefattar hållbar produktion, hållbart erbjudande, hållbar drift och samhällsengagemang. 

Läs rapporten här
Ladda ner rapporten som PDF här

Åhléns hållbarhetsrapport 2015

Under 2015 har vi fortsatt utvecklingen av vårt hållbara sortiment Bra val, gjort energieffektiviseringar och satsningar för mångfald och integration. I Åhléns hållbarhetsrapport 2015 kan du läsa om alla våra aktiviteter och framsteg vi gjort under året.

Läs rapporten här
Ladda ner rapporten som PDF här

Åhléns hållbarhetsrapport 2014

Som en del av vår övergripande strategi, har vi fortsatt vårt hållbarhetsarbete bestående av fyra delar: Erbjudande, drift, produktion och samhällsengagemang. Vi har fördjupat oss i att förbättra miljöaspekterna i leverantörsledet och att förbättra arbetsvillkoren. Fortsatt fokus på produktkvalitet samt Bra val där vi gjort en kommunikationskampanj. I 2014 år Hållbarhetsrapport kan du läsa om alla våra aktiviteter och utmaningar.

Läs rapporten här
Ladda ner rapporten som PDF här

Åhléns hållbarhetsrapport 2013

Med stöd av en ny strategi har Åhléns hållbarhetsarbete kunnat integreras in i verksamhetsmodell, processer och organisation på ett tydligt sätt. Vi arbetar aktivt på flera områden för att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. I Åhléns hållbarhetsrapport 2013 kan du läsa om alla viktiga aktiviteter och framsteg vi gjort under 2013.

Läs rapporten här
Ladda ner rapporten som PDF här

Åhléns hållbarhetsrapport 2012

Hållbarhetsarbetet ska löpa som en grön tråd genom allt vi gör på Ahléns. Vårt arbete med ansvarstagande och utveckling av en mer hållbar handel bedrivs inom många olika områden. I Åhléns hållbarhetsrapport 2012 kan du läsa om alla viktiga aktiviteter och framsteg vi gjort under 2012.

Läs rapporten här

Leverantörslista 2022

Leverantörslista 2022

Åhléns kräver att leverantörer följer arbetsvillkor och inspekterar fabrikerna regelbundet, både internt och oberoende.

Leverantörslista (uppdaterad okt 2022)