logo
Logga inFavoriter
Brygga vid sjö

Integritetspolicy

På Åhléns värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t ex skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via [email protected] vid eventuella frågor.

Innehållsförteckning

 1. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in, vem är vårt Dataskyddsombud och hur kan du nå oss?

 2. Vad är en personuppgift?

 3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund eller besökare på åhlens.se och för vilket ändamål (varför)?

 4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem i lojalitetsprogrammet och i vilket ändamål (varför)?

 5. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

 6. Automatiserade beslut och profilering

 7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 8. Var behandlar vi dina personuppgifter?

 9. Vad har du för rättigheter som registrerad och hur nyttjar du dem?

 10. Hur hanterar vi personnummer?

 11. Hur skyddas dina personuppgifter?

 12. Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

1. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in, vem är vårt Dataskyddsombud och hur kan du nå oss?

Åhléns AB, org. nr 556797–8126, med adress Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Åhléns har utsett ett dataskyddsombud, vars uppgift bland annat är att tillvarata dina rättigheter. Dataskyddsombudet heter Caroline Olstedt Carlström och du kan nå henne via [email protected], ange tydligt att ditt meddelande avser Åhléns dataskyddsombud.

2. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till dig. Exempel är identitet och kontaktuppgifter men också köpinformation, användarinformation, bilder och ljudupptagningar samt teknisk information såsom IP-adress.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund eller besökare på åhlens.se och för vilket ändamål (varför)?

För ändamålet att kunna hantera beställning/köp:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: personnummer och kontaktuppgifter (t ex namn, adress, e-post och telefonnummer).

* Betalningshistorik och betalningsinformation.

* Köpinformation (t ex vilken vara som har beställts, från vilken leverantör den har köpts, eller om varan ska levereras till en annan adress).

* Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar).

* Information om du har rätt att genomföra köp på åhlens.se.
Behandlingar som utförs:
* Leverans (inklusive tillhandahålla leveransalternativ, avisering och kontakter rörande leveransen samt genomföra adresskontroll mot SPAR).

* Identifikation (fysisk eller digital) och ålderskontroll.

* Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna samt användning av tredjepartstjänst för digitala kvitton).

* Hantering av din order gentemot och av en leverantör som du köpt en vara av.

* Hantering av reklamations- och garantiärenden.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Ja, om vi inte får behandla dina personuppgifter kan vi inte genomföra ditt köp.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Ja, om vi inte får behandla dina personuppgifter är det inte möjligt att ingå avtal om köp.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om upp till 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
Mottagare av uppgifter: Leverantörer av IT-tjänster, såsom e-handelsplattform, betaltjänstleverantör och speditör. Samarbetsföretag kopplat till ditt köp för det fall du genomfört ett köp direkt med ett av våra samarbetsföretag, alternativt företag som har egna utrymmen i varuhusen och använder våra system.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig i samband med att du genomför ett köp eller uppgifter som genereras genom din interaktion med Åhléns. Från extern källa i samband med kontroll av din adress samt kreditupplysning.

För ändamålet att kunna hantera bokningar och tillhandahållande av tjänster (t ex personal shopping eller skönhetsbehandlingar):

Kategorier av personuppgifter:
* Kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer eller kontaktväg för videosamtal om du valt att använda en digital tjänst).

* Ev anteckningar du själv väljer att lämna eller som vi tagit vid tidigare bokningar.
Behandlingar som utförs:
* Mottagande av bokningar, om- och avbokningar.

* Utskick av bokningsbekräftelser.

* Kommunikation kring bokningen.

* Kommunikation kring tidigare bokningar.

* Tillhandahållande av tjänst, fysiskt eller digitalt.
Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Ja, om vi inte får behandla dina personuppgifter kan du inte boka en tjänst hos oss.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Ja, vi kan inte ingå avtal om bokning och tillhandahållande av tjänst om vi inte får behandla dina personuppgifter.
Lagringsperiod: Fram tills dess att tjänsten har slutförts och för en tid om upp till 24 månader därefter, för att vi ska kunna följa upp ditt föregående besök.
Mottagare av uppgifter: Partner för bokning av tjänster samt leverantörer av IT-tjänster för bokning och utskick av bokningsbekräftelse.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Nej
Uppgifterna är insamlade från: Dig, den som genomfört bokningen eller den partner som används för bokning av tjänster.
Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering): Nej

För ändamålet att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: Personnummer och Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, e-post och telefonnummer).

* Betalningshistorik och betalningsformation.

* Din korrespondens som är relevant för Åhléns i att uppfylla den rättsliga förpliktelsen ifråga.

* Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.

* Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar).
Behandlingar som utförs:
* Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t ex bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Ja, vi måste kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter, om inte lag kräver att uppgifterna lagras längre.
Mottagare av uppgifter: Leverantörer av IT-tjänster för hantering av betalning och för hantering av beställning.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig vid genomförande av köp eller vid kontakt med Åhléns.

För ändamålet att kunna hantera och följa upp kundserviceärenden:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: Personnummer, kontaktuppgifter (t ex namn, adress, epost och telefonnummer).

* Din korrespondens i ärendet och eventuell feedback som du lämnar.

* Uppgift om köptidpunkt, köpställe, ordernummer, eventuellt fel/klagomål.

* Uppgift om ditt kundserviceärende.

* Tekniska uppgifter om din utrustning.

* Hälsodata (t ex allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om).

* Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar)
Behandlingar som utförs:
* Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier och Åhléns chat bot).

* Inspelning av ditt samtal med någon av våra kundservicemedarbetare.

* Analys av inspelat material om ärende behöver kontrolleras och eventuellt korrigeras.

* Identifiering.

* Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

* Uppföljning av Åhléns hantering av ditt ärende.

* Automatisk uppringning när det är din tur i telefonkön.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej, men om vi inte får behandla dina personuppgifter så kan vi inte hantera ditt kundserviceärende.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej
Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader därefter, inspelning lagras under 90 dagar efter avslutat samtal.
Mottagare av uppgifter: Vår leverantör av ärendehanteringssystem, chat bot, säkra meddelanden och externa kundserviceagenter samt samarbetsföretag i de fall du köpt en vara direkt via någon av dem.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig när du kommunicerar med Åhléns i ditt kundservicesärende.

För utbildnings- och kvalitetsändamål vid eller efter kontakt med Åhléns kundservice:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, e-post och telefonnummer).

* Din korrespondens i ärendet.

* Uppgift om ditt kundserviceärende.

* Dina svar i genomförd kundnöjdhetsenkät eller övrig feedback i relation till din kontakt med Åhléns.
Behandlingar som utförs:
* Inspelning av ditt samtal med någon av våra kundservicemedarbetare.

* Analys av inspelat material i utbildningssyfte och för kundinsikter som kan användas i Åhléns förbättringsarbete.

* Utskick av kundnöjdhetsenkät för att följa upp Åhléns hantering av ditt ärende.

* Genomgång av inkomna svar från kundnöjdhetsenkät för att förbättra vår service.

* Analys av frågeställningar och svar genererade vid kundserviceärenden via Åhléns chat bot och den virtuella agenten.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att spela in telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte, samt av säkerhetsskäl.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej
Lagringsperiod: Information avseende besvarad enkät samt information från vår chat bot lagras under 36 månader dagar efter avslutat kundserviceärende, inspelning lagras under 90 dagar efter avslutat samtal.
Mottagare av uppgifterna: Vår leverantör av ärendehanteringssystem, chat bot, säkra meddelanden och externa kundserviceagenter.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig när du kommunicerar med Åhléns i ditt kundservicesärende.

För ändamålet att genomföra marknadsföring i digitala kanaler såsom sökmotors-marknadsföring, sociala medier och banner-annonsering:

Kategorier av personuppgifter:
* Om du är medlem: Information om ditt medlemskap såsom medlemsnummer och medlemsnivå samt kontaktinformation, dvs. mailadress, mobilnummer och namnmen även födelsedata, postnummer och kön.

* Cookies som lagrar IP-adress och användarID.

* Köp- och användar-genererade data (t ex klick- och besökshistorik).
Behandlingar som utförs:
* Samla in, samköra, analysera och överföra personuppgifter till våra marknadsföringspartners för att kunna visa riktade annonser i sociala medier och andra digitala plattformar och webbplatser.

* Analysera och utvärdera annonskampanjer och fatta beslut om förändringar av annonskampanjer för att optimera resultatet av desamma.
Laglig grund: Samtycke som inhämtas via en cookiebanner när du besöker åhlens.se, för placering och inläsning av cookies. Berättigat intresse för dig som är medlem, för att tillgodose Åhléns berättigade intresse att tillhandahålla erbjudanden.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej
Lagringsperiod: Se Åhléns Cookieinformation för information om lagringstid för cookies. AnvändarID lagras i 26 månader.
Mottagare av uppgifter: Företag som vi samarbetar med avseende marknadsföring.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Leverantörer av tredjepartscookies, samt IT-system som används för hantering av lojalitetsprogrammet samt för vår e-handel och webbsida.
Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering): Ja, läs mer under rubriken ”Automatiserade beslut och profilering”

För ändamålet att kunna genomföra, hantera deltagande och utvärdera efter tävlingar, spel och/eller event:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: Personnummer eller ålder, kontaktuppgifter (t ex namn,adress, e-post och telefonnummer).

* Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, anmälan till event och deltagande i spel.

* Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

* Namn eller alias som du anger för att delta i ett spel.

* Uppgifter lämnade som del av att du spelar ett spel eller delar vid ett event.
Behandlingar som utförs:
* Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling, spel eller ett event (t exbekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

* Utvärdering av information lämnad efter deltagande i tävling, spel eller event.

* Identifiering och kontroll av ålder.

* Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t ex utbetalningar eller resebokningar).

* Insamling av statistik om deltagande i spel, denna statistik sammanställs på helt anonym basis.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar, spel och/eller event.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej, men om vi inte får behandla dina personuppgifter så kan du eventuellt inte delta i tävling, spel eller event.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej
Lagringsperiod: Under den tid som tävlingen, spelet eller eventet (inklusive ev utvärdering) pågår.
Mottagare av uppgifter: Leverantör av IT-tjänster som används för administration av tävling, event eller spel samt eventuell samarbetspartner i samband med detsamma.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig i samband med att du deltar i tävling, spel eller event.

För ändamålet att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: ålder, kön, bostadsort, kontaktuppgifter (såsom namn, e-post och telefonnummer).

* Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.

* Köp- och användar-genererade data (t ex klick- och besökshistorik).

* Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t exspråkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

* Information om hur du har interagerat med oss, dvs hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
Behandlingar som utförs:
* Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).

* Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).

* Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.

* Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).

* Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella av-etableringar av butiker och lager.

* Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.

* Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej
Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.
Mottagare av uppgifter: Åhléns leverantörer av ITsystem och verktyg för datalagring och analys samt administration av enkäter och lojalitetsprogrammet.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig, via cookies, eller de IT-system som Åhléns använder för hantering av dina uppgifter, exempelvis system för e-handeln.
Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering): Ja, läs mer under rubriken ”Automatiserade beslut och profilering”.

För ändamålet att kunna förhindra missbruk av tjänst eller avtal, utföra produktansvarsutredningar eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget eller olyckor som inträffat:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: Personnummer och kontaktuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer.

* Information om ditt medlemskap.

* Köp-, betalning-, och returhistorik.

* Videoinspelningar från kamerabevakning.

* Bilder.

* Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik).

* Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

* Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

* Uppgift om dina kundserviceärenden.

* Anledning till tillträdesförbud.

* Uppgifter som följer av beviljat beslut om tillträdesbeslut
Behandlingar som utförs:
* Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t ex incidentrapportering i butik och uppföljning av dina kundserviceärenden).

* Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor.

* Analys och bedömning av köp- och returbeteenden för att identifiera och förhindra eventuella missbruk av våra tjänster och avtal, samt efterföljande hantering utifrån resultat av bedömning.

* Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

* Skydd och förbättring av miljö i varuhusen i förebyggande och utredning av olyckor samt utredning av produktansvar.

* Ansöka om och upprätthållande av ett beviljat tillträdesförbud (i enlighet med gällande lagstiftning).
Laglig grund: Samtycke, för placering och inläsning av cookies. Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger), fastställande av rättsliga anspråk (om sådana föreligger), alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Ja
Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om upp till 36 månader därefter. Videoinspelningar från kamerabevakning upp till 30 dagar, med undantag för pågående utredningar.
Mottagare av uppgifter: Till behörig tredje part för att förebygga och utreda olyckor samt för produktansvarsutredningar.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Cookies, Åhléns IT-system för e-handel, lojalitetsprogram m.m., kamerabevakning från våra varuhus, från Åhléns medarbetare.

För ändamålet att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster:

Kategorier av personuppgifter:
* Cookies som lagrar IP-adress och användarID.

* IP-adress samt köp- och användar-genererade data (t ex klick- och besökshistorik)
Behandlingar som utförs:
* Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t ex genom relevanta produkt-rekommendationer och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.
Laglig grund: Samtycke som inhämtas via en cookiebanner när du besöker åhlens.se, för placering och inläsning av cookies. Berättigat intresse, för att tillgodose ditt och Åhléns berättigade intresse att ge dig en personlig upplevelse av våra tjänster.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej
Lagringsperiod: Se Åhléns Cookie Information för information om lagringstid för cookies. AnvändarID lagras i 26 månader.
Mottagare av uppgifter: Åhléns leverantör för ehandelsplattform samt webbsida samt verktyg som används för att genomföra analyser som beskrivs ovan.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Cookies samt Åhléns IT-system för e-handel och webbsida.
Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering): Ja, läs mer under rubriken ”Automatiserade beslut och profilering”.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem i lojalitetsprogrammet och i vilket ändamål (varför)?

För ändamålet att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina Sidor:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: ålder, kön, namn, personnummer, bostadsort eller kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer)

* Köphistorik.

* IP-adress.

* Betalningshistorik och betalningsinformation.

* Användarnamn och lösenord.

* Inställningar avseende din profil och dina personliga val.

* Adressuppgifter.

* Legitimation eller annan lösning för identifiering.
Behandlingar som utförs:
* Skapandet av inloggningsfunktion.

* Säkerställande av din identitet och ålder.

* Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

* Dokumentation av din köp-och betalningshistorik.

* Hantering av dina kundval (t ex din profil och dina inställningar så som sparade favoriter och liknande underlättande åtgärder).

* Identifikation.
Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej, men om vi inte får behandla dina personuppgifter kan du tyvärr inte bli eller vara medlem i Åhléns lojalitetsprogram.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Ja
Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt pga inaktivitet under en period om 24 månader).
Mottagare av uppgifter: Åhléns leverantör av system för hantering av lojalitetsprogrammet samt leverantör för tryck av postala utskick.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig i samband med att du blir medlem och i samband med att du genomför köp. Från extern källa för regelbunden kontroll av att vi har rätt adress registrerad samt från cookies.

För ändamålet att kunna hantera dina poäng och bonus:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: namn, personnummer, eller kontaktuppgifter (t exadress, e-post och telefonnummer eller kommunikationskanal via sociala medier).

* Medlemsuppgifter: Medlemsnummer och medlemsnivå.

* Köphistorik.

* Legitimation eller annan lösning för identifiering
Behandlingar som utförs:
* Registrering och beräkning av bonuspoäng baserat på dina köp.

* Kommunikation kring din bonus.

* Automatisk överföring av bonus till din profil så att du kan använda dessa vid köp.

* Identifikation.
Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej, men om vi inte får behandla dina personuppgifter kan du inte vara medlem i Åhléns lojalitetsprogram.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej men däremot nödvändigt för att Åhléns ska kunna fullgöra avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.
Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt pga inaktivitet under en period om 24 månader).
Mottagare av uppgifter: Åhléns leverantörer av system för e-handel och lojalitetsprogram samt leverantör för tryck av postala utskick.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig, i samband med att du genomför köp. Uppgifterna genereras av din interaktion med oss som medlem. Extern källa för kontroll av adress.

För ändamålet att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden och leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: ålder, kön, namn, födelsenummer, bostadsort eller kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer eller kommunikationskanal via sociala medier).

* Användarnamn.

* Medlemsuppgifter: Medlemsnummer och medlemsnivå.

* Köphistorik.

* IP-adress samt köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik).

* Angivna preferenser avseende medlemskommunikation.
Behandlingar som utförs:
* Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, samt personligt anpassat innehåll, anpassade nyheter, relevanta produktrekommendationer, inspiration, att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar, förmåner och erbjudanden kopplade till dig och din medlemsnivå samt inbjudningar till event och personlig kommunikation till dig baserad på ditt medlemsbeteende.
Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej, men om vi inte får behandla dina personuppgifter kan du inte vara medlem i Åhléns lojalitetsprogram.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej men däremot nödvändigt för att Åhléns ska kunna fullgöra avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.
Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt pga inaktivitet under en period om 24 månader).
Mottagare av uppgifter: Åhléns leverantörer av system för e-handel och lojalitetsprogram.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig, i samband med att du genomför köp. Uppgifterna genereras av din interaktion med oss som medlem. Extern källa för kontroll av adress samt cookies i den utsträckning du godkänt dem.
Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering): Ja, läs mer under rubriken ”Automatiserade beslut och profilering”.

För ändamålet att kunna lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster:

Kategorier av personuppgifter:
* Uppgifter om dig som person: ålder, kön, personnummer och kontaktuppgifter såsom namn, adress, bostadsort, e-post, telefonnummer eller kommunikationskanal via sociala medier.

* Medlemsnummer.

* Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.

* Uppgifter om genomförda köp.

* IP-adress samt köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik).
Behandlingar som utförs:
* Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna kunden/medlemmen om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden.

* Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners och koncernbolag till medlemmar.

* Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:

* alla kunder

* ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 30–40 år i Sverige)

* en enskild kund.

* Samla in, samköra, analysera och överföra personuppgifter till våra marknadsföringspartners för att kunna visa riktade annonser i sociala medier och andra digitala plattformar och webbplatser.

* Analysera och utvärdera annonskampanjer och fatta beslut om förändringar av annonskampanjer för att optimera resultatet av desamma.
Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Samtycke för placering och inläsning av cookies. Samtycke för att dela personuppgifter med våra samarbetspartners inom marknadsföring i digitala kanaler. Berättigat intresse, för att tillgodose vårt berättigade intresse att tillhandahålla erbjudanden.
Skyldighet att lämna personuppgifter till oss? Nej, men om vi inte får behandla dina personuppgifter kan du inte vara medlem i Åhléns lojalitetsprogram. Du kan själv välja att avaktivera vissa utskick via olika kanaler genom att logga in på Mina Sidor.
Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal? Nej men däremot nödvändigt för att Åhléns ska kunna fullgöra avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.
Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt pga inaktivitet under en period om 24 månader).
Mottagare av uppgifter: Åhléns leverantörer av system för e-handel och lojalitetsprogram, leverantör för tryck av postala utskick, samarbetspartners inom marknadsföring i digitala kanaler samt andra företag inom Åhléns koncern.
Överföring av personuppgifterna till tredjeland: Ja
Uppgifterna är insamlade från: Dig, i samband med att du genomför köp. Uppgifterna genereras av din interaktion med oss som medlem. Extern källa för kontroll av adress samt cookies i den utsträckning du godkänt dem.
Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering): Ja, läs mer under rubriken ”Automatiserade beslut och profilering”.

5. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (sk tredje part). Information om var uppgifter inhämtats och om de kommer från tredje part finns under rubriken: 4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund eller besökare på åhlens.se och för vilket ändamål (varför)?

6. Automatiserade beslut och profilering

Profilering innebär att vi analyserar information om dig för att bedöma personliga egenskaper, det gör att vi kan förstå dig som kund och skapa så bra erbjudanden som möjligt för dig. Information om vilka ändamål vi utför profilering för framgår under rubriken: 4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund eller besökare på åhlens.se och för vilket ändamål (varför)?

Profileringsaktiviteter som vi utför är:

 • Analysera och förstå dina köpbeteenden baserat på tidigare köp, demografi och geografi samt din interaktion med oss och vår kommunikation med dig för att förutsäga vilka erbjudanden som kan vara mest intressanta för dig eller för personer som har liknande profil eller intressen.

 • Förstå vilka köpkanaler, exempelvis online eller i varuhus, du föredrar utifrån ditt köpbeteende och ge dig erbjudanden anpassade för den köpkanalen.

 • Analysera och dra slutsatser om våra kunder och deras köpbeteenden (kundkollektivet i stort och individnivå) för att utveckla vår verksamhet samt våra produkter och tjänster.

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är sk personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Information om vilka parter vi delar dina uppgifter med finns under rubriken: 4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund eller besökare på åhlens.se och för vilket ändamål (varför)?

Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Personuppgifter kan också komma att delas med tredje part med ändamålet att förebygga och utreda olyckor samt för produktansvarsutredningar. Detta görs med ett berättigat intresse där vi för våra kunders bästa i form av hälsa och säkerhet avser bidra till ökad säkerhet i våra varuhus.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas, utan det företagets integritetspolicy sätter ramarna för deras behandling.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

 3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

 4. Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter.

Företag inom Åhléns-koncernen

För att ha möjlighet att erbjuda de produkter och tjänster som tillhandahålls av andra bolag inom koncernen kan personuppgifter överföras till andra bolag som ingår i koncernen.

8. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Trots detta kan det förekomma tredjelandsöverföring inom vissa behandlingar. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut 16 från EU-kommissionen om att landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av sk lämpliga skyddsåtgärder. Om du vill få mer information om de skyddsåtgärder som har vidtagits är du välkommen att kontakta oss via mail till [email protected].

9. Vad har du för rättigheter som registrerad och hur nyttjar du dem?

Du har flera rättigheter som följer av Dataskyddsförordningen, nedan beskrivs dessa rättigheter i korthet. Mer information om dina rättigheter finns på IMYs hemsida: De registrerades rättigheter | IMY Om du har frågor kan du kontakta oss via [email protected].

Så här nyttjar du dina rättigheter: Använd formuläret som du finner här Jag vill göra en begäran. (idkollen.se)

Rätt till information
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilket vi ger dig genom denna integritetspolicy.
Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, det kan du få genom att begära ett registerutdrag.
Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Tänk på att du som är medlem hos Åhléns kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.
Rätt till radering
Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
Rätt till begränsning
Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om du har invänt mot behandlingen eller mot en intresseavvägning. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.
Rätt att återkalla samtycke
Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket genom att exempelvis ändra dina cookie-inställningar på åhlens.se eller enligt den information du fått när du lämnat ditt samtycke. Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter som skett innan återkallandet.
Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (sk dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder berättigat intresse som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan logga in på Mina Sidor för att ändra vilka kommunikationskanaler du vill att vi använder.

10. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, i stället använda ditt födelsenummer.

11. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra ändamål har tillgång till dem.

Vi utvärderar löpande våra system och rutiner samt policys för att säkerställa att de är säkra och skyddade. Om du vill veta mer är du välkommen att höra av dig, använd kontaktuppgifterna som finns i början av integritetspolicyn.

12. Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till IMY. Detta kan ni göra via [email protected]. För mer information om hur ni kontaktar IMY se: Kontakta oss | IMY

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på åhlens.se och/eller via e-post (ifall du har angivet e-post) innan uppdateringarna börjar gälla.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-06-20

Läs integritetspolicyn som pdf här

Köpvillkor

Åhléns köpvillkor

Ta del av Åhléns köpvillkor

Läs villkoren här