logo
Logga inFavoriter
Depend

Skulpteringsgel Refill

Storlek: 1 PCS
Online
I lager
Depend Skulpteringsgel används ihop med Depend gelaktivator för att bygga gelénaglar med salongskänsla hemma. Perfekt för att fylla ut utväxten och appliceras då var fjortonde dag. Applicera tills du uppnått en jämn yta. Skulpteringsgel och gelaktivator måste alltid användas tillsammans för att produkterna ska fungera. Refill till art nr 80090 och 80091 där fullständig bruksanvisning finns.

Använd

Varning: Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Om hudens ytor klistras fast, dra ej utan använd en acetonbaserad remover. Använd aldrig lösnaglar om dina naturliga naglar är tunna, skadade eller infekterade. Undvik hetta. Nagellim kan fläcka eller skada tyg. Används ihop med Depends Gelaktivator. Var fjortonde dag bör du applicera ny Gel och Aktivator intill nagelroten för att fylla ut utväxten. Detta gör du på samma sätt som du skulpterar dina naglar. Hur många lager du behöver applicera bedömer du själv. När övergången är jämn har du uppnått ett bra resultat.

SKU: 65517196