Hårtrimmer HC5010
Hårtrimmer HC5010
Hårtrimmer HC5010
Hårtrimmer HC5010
Hårtrimmer HC5010

1/5
Beskrivning
Braun hårtrimmer gör det möjligt för dig att anpassa din look till valfri hårstil. Med totalt 9 längdinställningar för en flexibel stil för varje tillfälle. Skarpa blad med lång livslängd för perfekt klippning. 9 längdinställningar: 1 smart trimmertillbehör så att du kan skapa just den stil du vill ha i upp till 8 längder. Plus en extra kort längdinställning vid användning med kam. Kraftfullt DualBattery förser trimmern med jämn kraft för en jämn frisyr. Memory SafetyLock-system låser och memorerar den senast använda inställningen. Tvättbar för enkel rengöring under rinnande vatten.Art.nr 65020250
Flexibel hårtrimmer med 9 längdinställningar. Tvättbar för enkel rengöring under rinnande vatten
Ultimat hårklippning från Braun – ultraskarpa, säkra blad för hög prestanda.
Varning Apparaten kan rengöras under rinnande vatten. Koppla loss nätsladden från apparaten innan den rengörs med vatten. Den här apparaten har en specialsladd (6) med en inbyggd säker elförsörjning med extra låg spänning. Byt inte ut eller ändra någon del då detta kan innebära risk elektriska stötar. Använd endast specialsladden som medföljde din produkt. Annars finns det risk för att du utsätts för en elektrisk stöt. Använd endast den medföljande specialsladden. Om apparaten är märkt med 491 kan den användas med alla Braun-strömkablar märkta med 491-XXXX. Använd aldrig apparaten med ett skadat skärsystem eller en skadad sladd. Den här produkten får endast användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet/kunskap under övervakning av en person som är ansvarig för deras säkerhet samt efter att ha fått instruktioner om hur produkten kan användas på ett säkert sätt. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn om dessa inte är över 8 år och övervakas av en vuxen person. När avståndskammen är avlägsnad ska skärsystemet inte tryckas mot huden. Risk för skada! Endast avsedd för användning i hemmet. Oljeflaska Förvaras utom räckhåll för barn. Får ej sväljas. Får inte appliceras på ögonen. Kassera på lämpligt sätt när den är tom.

Mer inom samma kategori