logo
Logga inFavoriter
SG79 STHLM

No.22 Green Scented Candle

Färg: 75 g
Storlek: 75 G
Online
I lager

75 gram

Compact

En frisk och färgsprakande doftblandning av vackra blommor och fräscha frukter. 35 timmar brinntid.

Säkerhet

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet, behållaren lämnas till avfallshantering vid det godkända återvinningscentret

SKU: 90245372