Botanique Doftljus

Beskrivning
Botanique är den perfekta blandningen av kashmirträ, saffran och en hint av färska daggiga rosor. Tillverkad med sojavax kommer Botanique Bougie Parfumée att lämna ditt rum med en lyxig doft. Inspirerad av Victor Vaissiers klassiska dofter skapade i Paris, 1889.
  • Scented Candle, Home fragrance, Saffron, cashmere, roses, vegan
Art.nr 65851977
Behållaren lämnas till en lämplig plats för insamling
Varning. Lämna aldrig ett brinnande ljus utan övervakning. Håll ett tänt ljus utom räckhåll för barn och husdjur. Lämna alltid minst 10 cm mellan brinnande ljus. Tänd inte ljus på eller nära något som kan ta eld. Ta bort allt förpackningsmaterial före ni tänder ljuset. Placera ljuset på stabil värmebeständig yta och håll bort från drag. Håll veken trimmad till max 5mm. Bränn inte ljuset i mer än 3-4 timmar åt gången. Låt inte ljusvekens delar eller främmande ämnen samlas i ljuset. Sluta bränna ljuset när 12mm av osmält vax kvarstår. Att inte följa dessa instruktioner kan leda till personskador och / eller egendomsskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Vid Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag kontakta läkare. Återvinn förpackningen enligt nationella regleringar.
WARNING / VARNING / ACHTUNG / ATTENTION: Content/Innehåll/Inhalt/ Contenu: Linalyl acetate, Linalool. SE: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas rök/ångor. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehåller: Cineole. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehållet/Behållaren lämnas till en lämplig plats för insamling.

Mer inom samma kategori