Pro1 750 White CrossAction Electrical Toothbrush

Beskrivning
Upplev Oral-B Pro 1 750 från varumärket som flest tandläkare rekommenderar världen över. Den professionella timern i eltandborsten Pro 1 hjälper dig att borsta de 2 minuter som tandläkare rekommenderar och påminner dig var 30:e sekund om att börja borsta ett nytt område. Medan du bara behöver flytta runt borsten i munnen gör Oral-B:s unika runda huvud resten. Med sin proffsiga timer är Oral-B Pro 1 en utmärkt tandborste för alla som vill byta till eltandborste. DJUPRENGÖRING med 3D-TEKNIK, oscillerar, roterar och pulserar för att ta bort upp till 100 % mer plack jämfört med en manuell tandborste. 2 minuters timer: vibrerar var 30 sekund för att visa barnet att det är dags att växla till ett annat område att borsta. Trycksensor: varnar och drar ner på hastigheten och gör dig uppmärksam om du borstar för hårt Batteriet räcker i upp till 10 dagar. Oral-B, varumärket som flest tandläkare använder världen över. Kompatibel med följande utbytbara tandborsthuvuden: Cross Action, 3D White, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, Precision Clean, Floss Action, Tri Zone, Dual Clean, Power Tip, Ortho Care.Art.nr 65031916
Fukta borsthuvudet och applicera tandkräm. Placera tandborsten i munnen och sätt på den. Styr borsthuvudet långsamt från tand till tand. Håll borsthuvudet stilla i några sekunder innan du går vidare till nästa tand. Borsta både tandkött och tänder: först utsidorna, sedan insidorna och sist tuggytorna. Oral-B erbjuder ett brett sortiment av borsthuvuden för att passa individuella munvårdsbehov. Tandläkare rekommenderar att man borstar tänderna två gånger om dagen i minst 2 minuter med fluortandkräm. Fluor ger bäst effekt om du inte sköljer med för mycket vatten efteråt.Byt ut borsten var tredje månad eller tidigare om borsthuvudet ser slitet ut.Ej för barn under 6 år.Oral-B erbjuder ett brett sortiment borsthuvuden för att passa dina personliga behov när det gäller munhälsa.
Runt huvud rengör bättre för friskare tandkött. Den tar bort upp till 100 % mer plack än en vanlig manuell tandborste för att bidra till friskare tandkött och börjar göra dina tänder vitare från första borstningsdagen genom att ta bort ytlig missfärgning..
• Placera aldrig laddaren i vatten eller vätska, och förvara den alltid så att den inte kan falla ner eller dras ner i vatten i t.ex. ett badkar eller handfat. Rör aldrig vid en laddare som har fallit i vatten! Dra omedelbart ur stickproppen! • Den här produkten innehåller batterier som inte går att byta ut. Ta aldrig isär produkten utom när batteriet ska tas ur och kasseras. Iakttag försiktighet när batteriet tas ur när enheten ska kasseras, så att du inte kortsluter den positiva (+) och den negativa (-) polen. • Håll alltid i stickproppen och aldrig i sladden när stickproppen ska dras ur från strömförsörjningen. Rör aldrig vid stickproppen med fuktiga händer. Det kan leda till elchock. • Om du är under behandling för någon åkomma i munhålan ska du rådgöra med din tandläkare/tandhygienist innan du påbörjar användningen. • Den här tandborsten är till för personligt bruk. Den är inte avsedd för användning på flera patienter på en tandvårdsklinik eller institution. • Smådelar kan lossna; förvara alltid tandborsten utom räckhåll för barn! För att undvika att borsthuvudet går sönder, vilket skulle kunna leda till att små delar utgör en kvävningsrisk eller kan skada tänderna: • Före varje användning: säkerställ att borsthuvudet passar och sitter fast ordentligt. Sluta använda tandborsten om borsthuvudet inte längre passar eller sitter fast ordentligt. Tandborsten får aldrig användas utan ett borsthuvud. • Om tandborsten skulle falla ned ska borsthuvudet alltid bytas ut före nästa användning även om det ser oskadat ut. • Byt ut borsthuvudet var 3:e månad, eller oftare om borsthuvudet ser slitet ut. • Rengör borsthuvudet ordentligt efter varje användning (se avsnittet ”Rengöringsrekommendation”). Korrekt rengöring möjliggör säker användning av och bibehållen funktion hos tandborsten.
1 st vit eltandborste1 st Cross Action tandborstrefill1 st laddare1 st exclusivt resefodral

Mer inom samma kategori